Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

Sladkorna bolezen

Domov » Sladkorna bolezen
Društvo diabetikov Slovenj Gradec - inzulin

Kaj je sladkorna bolezen?

SB je kronična neozdravljiva presnovna bolezen, za katero je značilen povišan krvni sladkor (KS). Vzrok je pomanjkanje insulina (hormona, ki ga izloča trebušna slinavka), njegova neučinkovitost ali odpornost različnih tkiv na insulin.

Dolgotrajno povišan KS privede do postopnega slabšega delovanja različnih organov in lahko tudi do njihove hude okvare. Najpogosteje so prizadeti srce, možgani, oči, ledvica, ožilje.

Poznamo več vrst SB (tip1, tip2, motena toleranca za glukozo, nosečnostna SB, SB , ki je posledica drugih obolenj). Vsem je skupen povišan KS.SB tip2 je v razvitem svetu in v državah v razvoju v porastu in dobiva razsežnosti pandemije.

Danes ni problem zdraviti SB in odpraviti njene simptome (žejanje, pogosto odvajanje vode podnevi in ponoči, hujšanje, utrujenost), ter tako izboljšati počutje obolelega. Problem je zagotoviti dolgoletno zelo dobro urejenost SB in tako preprečiti oziroma zmanjšati pozne zaplete SB.( srčno žilne bolezni, okvaro oči, ledvic). Najtežje je že ob odkritju SB, ko večina obolelih nima nobenih težav, jih motivirati in prepričati, kako pomembno je od odkritja SB, spremeniti prehrambene navade, spremeniti dosedanji življenjski stil in pri tem vstrajati. Le tako lahko posameznik pričakuje dolgo in kvalitetno življenje.

Da to dosežemo, je potrebno, da celotni zdravstveni tim s posameznikom postavi dolgoročne cilje, upoštevaje možnosti, potrebe, motivacijo posameznika, njegovo pripravljenost za sodelovanje, pričakovano življenjsko dobo.

Zdravljenje sladkorne bolezni.
Zdravljenje sladkorne bolezni.

Zdravljenje sladkorne bolezni

Ima več stopenj, vse so v medsebojni povezavi in če eno izpustimo praviloma ne dosežemo željenih ciljev. Vrstni red zdravljenja je:

  • Vzgoja in izobraževanje posameznika, skupine in družbe kot celote
  • Ustrezna prehrana
  • Redna telesna aktivnost
  • Skrb za znižanje telesne teže oz. vzdrževanje normalne
  • Samomeritve KS
  • Zdravljenje s tabletami
  • Zdravljenje z insulinom

Prve štiri stopnje so najpomembnejše in pri doslednem izvajanju le teh , lahko za dolgo časa odložijo zdravljenje s tabletami oz. insulinom. Tudi ko je potrebno to zdravljenje, ni uspešno, oz. ne dosežemo željenih ciljev brez prvih štirih stopenj.

Vsak posameznik se ob podpori zdravstvenega tima odloči, kako dosledno bo priporočila izvajal.Vsekakor bo uspešnejši, če bo uspel vkjučiti druge družinske člane, prijatelje,se vključil v društvo diabetikov, saj je danes nezdrav način prehranjevanja, fizična neaktivnost, stres, problem celotne družbe.Društvo lahko z redno in kontinuirano dejavnostjo in angažiranostjo naredi veliko pozitivnega, ne le med svojimi člani in v njihovih družinah, ampak v celotni družbi.

S SB se danes lahko kvalitetno živi in dočaka častitljivo starost, vendar velja, da ima pri tem odločilno vlogo vsak sam.

Marjana Predikaka dr. med.

Pokrovitelji in donatorji

Postani član

Skupaj smo močnejši. Včlanite se v Društvo diabetikov za izmenjavo izkušenj o sladkorni bolezni in lažje doseganje ciljev na zdravstvenem, pravnem in socialnem področju.

envelope-omap-markerphone