Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

Planirane aktivnosti DD Slovenj Gradec za leto 2019

25.01.2019
Domov » Aktivnosti » Planirane aktivnosti DD Slovenj Gradec za leto 2019

Planirane aktivnosti DD Slovenj Gradec za leto 2019

Naš program dela smo tudi za v bodoče zastavili tako, da ne bo bistveno drugačen od  dosedanjega dela, ker v času težkega socialnega položaja naših članov( upokojencev)ni mogoče pričakovati več. Kljub razmeram v družbi je v tem času toliko bolj potrebno nameniti največjo skrb preventivi in edukaciji članov društva.

1. PLANIRANE DEJAVNOSTI – EDUKATIVNA OKREVANJA

2. ŠPORTNE DEJAVNOSTI

3. POHODNIŠTVO

4. KEGLANJE   

5. STROKOVNA PREDAVANJA

6. IZLETI IN  EKSKURZIJE

Naše cilje in programe bo mogoče uresničiti, če bomo upoštevali načela prostovoljnosti in solidarnosti. Glede na velik porast obolelih za sladkorno boleznijo v svetovnem merilu in tudi v našem okolju  je potrebno vložiti  še več energije in seveda finančnih sredstev, da te ljudi vključimo in jim nudimo pomoč pri vodenju in obvladovanju bolezni in s tem pripomoremo zmanjšati posledice.

Zato velja poudariti, da dosledno izpolnjujemo planirano delo, kakor finančne obveznosti članov do društva, z plačevanjem članarine.

Pokrovitelji in donatorji

Postani član

Skupaj smo močnejši. Včlanite se v Društvo diabetikov za izmenjavo izkušenj o sladkorni bolezni in lažje doseganje ciljev na zdravstvenem, pravnem in socialnem področju.

envelope-omap-markerphone